top of page

שירותים

 

המשרד עוסק במתן יעוץ ותכנון אקוסטי בתחומים הבאים:

 

אקוסטיקת מבנים:

ליווי אקוסטי מלא של פרויקטים מענף הבניה (מבני מגורים, מבני ציבור, תעשייה, בתי כנסת, משרדים, בתי מלון וכו'). הליווי כולל הכנת מפרטים אקוסטיים וחוות דעת אקוסטיות סביבתיות לצורך קבלת היתרי בנייה.

 

אקוסטיקה סביבתית:

הכנת חוות דעת אקוסטיות סביבתיות ותצהירים אקוסטיים כולל ביצוע ניטור ובקרת רעש סביבתי. (רעשי מערכות אלקטרומכניות, רעשי תעשייה, כבישים, רכבות, מטוסים).

 

בניה ירוקה:

ליווי אקוסטי בכל הקשור לעמידה בדרישות ת"י 5281 לחלקיו השונים.

 

מדידות רעש:

ביצוע מדידות רעש בהתאם לתקנים וקריטריונים אקוסטיים רלוונטיים. כדוגמת רעשי תחבורה, מערכות מיזוג אוויר, גני אירועים וכו'.

 

חוות דעת:

מתן יעוץ ופתרונות אקוסטיים לשיפור תנאים אקוסטיים קיימים, תלונות ומטרדים אקוסטיים.

bottom of page